Công trình Huỳnh Tấn Phát, quận 7,TP.HCM

Công tác giám sát nghiệm thu lắp đặt cốt thép dầm sàn chuẩn bị cho công tác đổ bê tông. Công trình Huỳnh Tấn Phát, quận 7,TP.HCM.