Hoàn tất công tác ép cọc BTCT nhà ở 6 tầng Q7

Hoàn tất công tác ép cọc BTCT nhà ở 6 tầng_Q7. Chuẩn bị tới công tác đào đất tầng Hầm, đào Móng. Tư vấn Thiết kế & Thi công bởi cty Xây Dựng FUTACONS.

Với tiêu chuẩn xây dựng của cty FUTACONS nhằm đảm bảo về chất lượng cọc của công trình hơn và kinh tế hơn nên đã sử dụng Cọc BTCT 25x25cm, Mác >=250, Bê tông thương phẩm, Sắt Việt Nhật, Hàn bản mã thép hộp & hàn ốp thép V bốn góc.

Xây Dựng FUTACONS 12 Năm Đảm Bảo Ngôi Nhà Bạn
Xây Dựng FUTACONS Ưng Ý Mới Ứng Phí