Tháng: Tháng Năm 2021

Tư vấn giám sát nhà Hóc – môn!

Team FUTACONS đang thực hiện giám sát công trình tại huyện Hóc – Môn! Công Ty Xây Dựng FUTACONS-Chuyên tư vấn giải pháp trọn gói về nhà cho ...

Hoàn thiện nhà cho thuê Tân Bình!

Một số hình ảnh ghi nhận của team FUTACONS đang thực hiện công trình nhà cho thuê Tân Bình! ?Tư vấn giải pháp trọn gói về nhà cho thuê! 308/1D ...

Công trình nhà cho thuê Tân Bình

Tiếp tục cùng team FUTACONS hoàn thiện công tác tô vách ngoài công trình, đã ra dáng nhà cho thuê. Một số hình ảnh ghi nhận tại Tân Bình. ?Tư vấn ...

Hoàn thiện nhà cho thuê Bình Thạnh

Công tác hoàn thiện nhà cho thuê Điện Biên Phủ- Bình Thạnh. Cùng nhìn qua một số hình ảnh của team FUTACONS! ?Tư vấn giải pháp trọn gói về nhà ...