Gia công lắp dựng cốt thép móng, dầm móng và hố thang máy công trình đường 52 Quận 7!

Gia công lắp dựng cốt thép móng, dầm móng và hố thang máy công trình đường 52 Quận 7!